Industrial Design Engineer

Industrial Design Engineer

BeeBeeOne® heeft het technisch hart van grote energieopslagsystemen ontwikkeld. Die systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en wij zijn een jong en dynamisch bedrijf. De componenten van onze systemen, maar ook het design, worden doorlopend doorontwikkeld en afgestemd op de eisen en wensen van de eindgebruikers. Juist omdat we een jong bedrijf zijn en werken met nieuwe technologie, zit elke dag vol nieuwe uitdagingen. Wij zijn wij op zoek naar een energieke en gepassioneerde Industrial Design Engineer die zich daar helemaal thuis bij voelt. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevantie werkervaring heeft opgebouwd en toe is aan deze geweldige uitdaging.  

Waarom dit een kans is voor jou
Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw ideeën bij nodig. Wat kan er beter? Wat kan er anders? Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?
Je kunt de verbindende schakel zijn tussen de systemen die wij hebben ontwikkeld en de gebruikers die ze zo efficiënt mogelijk willen inzetten voor de opslag van energie. Je hebt affiniteit met techniek. Dat spreekt voor zich. Je bent een teamspeler. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren om zo te komen tot het beste resultaat. Aan een half woord heb jij genoeg. Je voelt je verantwoordelijk voor je job en wilt graag een dragende speler in ons team worden. Je beschikt over de kwaliteiten om zelf mooie ontwerpen te maken, maar je schakelt ook gemakkelijk anderen in als die op onderdelen beter zijn. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

Je profiel

 • Je hebt een aantal jaren ervaring in Industrial Design
 • Je hebt op de TU de opleiding Industrial Design doorlopen
 • Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen
 • Je hebt ideeën en neemt initiatief
 • Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van cliënten en collega’s te winnen
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal
 • Je hebt ervaring opgebouwd in het gebruik van systemen zoals SolidWorks of Inventor

Ons aanbod
Bij ons kun je jezelf zijn. En jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt bij ons en daar helpen we je ook mee. Voor de juiste persoon bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. BeeBeeOne® maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. We bieden je doorgroeimogelijkheden binnen BeeBeeOne® en binnen de groep.

Je sollicitatie
Je kunt je reactie per post of email sturen naar:

Bee Bee One B.V
Hoofdweg 700
2132 BT Hoofddorp

Ter attentie van mevrouw Marjorie Boddeke info@beebeeone.com 
Telefoon 023 – 554 33 30.

Over Bee Bee One B.V
BeeBeeOne® ontwikkelt energieopslagsystemen. Het zijn de schoonste ter wereld. Vóór, tijdens en ná gebruik. De systemen hebben een opslagcapaciteit variërend van 10 tot 400 MWh. We werken voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Met onze technologie leveren wij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving.

Industrial Design Engineer

BeeBeeOne® has developed the technical core of large energy storage systems. These systems are unique because they’re based on clean technology. The large-scale storage of energy is a new phenomenon and we’re a young, dynamic company. Our system components and design are continuously developed and tailored to the end-user’s requirements and wishes. Because we’re a young company and work with new technology, every day is full of new challenges. We’re looking for an energetic and passionate Industrial Design Engineer who’ll feel completely at home in this environment.  We’re looking for someone with the relevant work experience who is ready for this great challenge.

Why this opportunity is for you
We need you for our clean and unique energy storage systems! We want our systems to be unique in every way and for this, we need your ideas. What could be better? What can be done differently? We are revolutionary and realistic.  We want you to strengthen our innovation team. You’ll be involved in all facets of our systems and our business operations.

Can you see yourself in this role?
You can be the connection between the systems we have developed and the users who want to use them as efficiently as possible to store energy. You have an affinity for technology — that goes without saying — and you’re a team player. You like to spar with your colleagues from different backgrounds to achieve optimum results. You have a close understanding with other people.  You feel responsible for your job and would like to become a supporting player in our team. You have the qualities to create beautiful designs yourself, but you also easily engage others if they’re better at some things than you. We want to build systems that are unique in every aspect and you get a kick out of contributing to that.

Your profile

 • You have several years of experience in Industrial Design
 • You have completed the Industrial Design programme at TU Delft
 • You’re satisfied where you are now but you’d prefer to work in an environment where you can challenge yourself more
 • You have ideas and take initiative
 • You function well independently and as part of a team
 • Your pleasant personality allows you to win over clients and colleagues
 • You’re fluent in Dutch and English
 • You have solid experience in systems like SolidWorks or Inventor

What we offer
With us, you can be yourself. And develop even more! We’d like you to enjoy your time with us and we’ll help you with that. For the right person, we offer suitable remuneration along with other benefits. BeeBeeOne® is part of a group of companies that are active in the next generation of sustainable technology. We offer career opportunities within BeeBeeOne® and the group.

Your application
You can send your response by post or email to:

Bee Bee One B.V
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

For the attention of Mrs Marjorie Boddeke info@beebeeone.com
Phone +31(0)23 – 554 33 30.

About Bee Bee One B.V
BeeBeeOne® develops the worlds cleanest energy storage systems — before, during and after use. The systems have storage capacities ranging from 10 to 400 MWh. We work for clients locally and abroad.  With our technology, we make an important contribution to making society more sustainable.