Mechanical Engineer

Mechanical Engineer

Bee Bee One B.V. heeft het technisch hart van grote energieopslagsystemen ontwikkeld. Die systemen zijn uniek, omdat ze zijn gebaseerd op schone technologie. De opslag van energie op grote schaal is een nieuw fenomeen en wij zijn een jong en dynamisch bedrijf. De componenten van onze systemen, maar ook het design, worden doorlopend doorontwikkeld en afgestemd op de eisen en wensen van de eindgebruikers. Juist omdat we een jong bedrijf zijn en werken met nieuwe technologie, zit elke dag vol nieuwe uitdagingen.

Wij zijn op zoek naar een energieke en gepassioneerde Mechanical Engineer die zich daar helemaal bij thuis voelt. We zijn op zoek naar iemand die al enkele jaren relevante werkervaring heeft opgebouwd en toe is aan deze geweldige uitdaging.

Waarom dit een kans is voor jou
Voor onze schone en unieke energieopslagsystemen hebben we jou nodig! We willen namelijk dat onze systemen in alle opzichten uniek zijn. Daar hebben we jouw kennis bij nodig. Wij zijn revolutionair en realistisch. Met jou willen we ons innovatieteam versterken. Je bent bij álle aspecten van onze systemen en onze bedrijfsvoering betrokken.

Herken je je hierin?
Je hebt affiniteit met techniek. Dat spreekt voor zich. Je houdt ervan om met collega’s die een andere achtergrond hebben te sparren om zo te komen tot het beste resultaat. Je hebt het vermogen om nieuwe productvereisten te begrijpen om productconcepten en prestatie- en productiecriteria te ontwikkelen. Je hebt een brede interesse en werkt graag samen met engineers uit andere disciplines. Wij willen in alle opzichten systemen bouwen die uniek zijn en jij krijgt er een kick van om daaraan bij te dragen.

Je profiel 
• Je hebt een HBO-diploma Werktuigbouwkunde of gelijkwaardig (bachelor niveau)
• Relevante werkervaring is een pre
• Je bent zeer bedreven in het gebruik van 3D-ontwerpsoftware (bijv. SolidWorks)
• Je hebt ervaring met het ontwerpen van onderdelen en het maken van mechanische systemen
• Je hebt affiniteit met pneumatische/hydraulische systemen
• You can build prototypes or product concepts
• Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van mechanische ontwerpspecificaties en definitieve tekeningen inclusief stuklijsten
• Je voert meet- en testplannen uit en analyseert experimentele data
• Je valideert ontwerpconcepten door analyse van prototypes en documenteert resultaten via testrapporten.
• Je kunt zelfstandig én in teamverband uitstekend functioneren
• Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk in het Engels is een must (Nederlands is pre)
• Je bent tevreden op de plek waar je nu zit, maar je zou het liefst werken in een omgeving waarin je nóg meer uit jezelf kunt halen

Ons aanbod 
Bij ons kun je jezelf zijn. En jezelf verder ontwikkelen! Wij zien graag dat je het naar je zin hebt bij ons en daar helpen we je ook mee. Voor de juiste persoon bieden wij passende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bee Bee One maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in de volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. We bieden je doorgroeimogelijkheden binnen Bee Bee One en binnen de groep.

Je sollicitatie 
Je kunt je reactie per e-mail sturen naar: info@beebeeone.com 
Telefoon 023 – 554 33 30 

Over BeeBeeOne B.V. 
Bee Bee One ontwerpt, ontwikkelt en bouwt energieopslagsystemen. Het zijn de schoonste ter wereld. Vóór, tijdens en ná gebruik. De systemen hebben een opslagcapaciteit variërend van 10 tot 400 MWh. We werken voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Met onze technologie leveren wij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving.

Mechanical Engineer

Bee Bee One B.V. develops the technical core for large-scale energy storage systems. These systems are unique, because they are based on clean technology. The large-scale storage of energy is a new phenomenon and we are a young and dynamic company. The components of our systems and their design are completely redeveloped from scratch through to the end product, and are designed to meet the demands and wishes of end users. Because we are such a young company and we are working with new technology, every day brings new challenges.

We are now looking for an energetic and passionate Mechanical Engineer who feels totally at home in this environment. Our ideal candidate already has a few years of relevant experience under their belt and is looking for a major challenge.  

Why this is an opportunity for you
We need you for our clean and unique energy storage systems! We want our systems to be totally unique, in every respect. To achieve this, we need your expertise. We are revolutionary and realistic. We want you to help us strengthen our innovation team. You will be involved in all aspects of our systems and our management.

Can you see yourself in this role?
You feel at home with technology. That is a must. You love brainstorming with colleagues who have a different background to yours in order to figure out the optimum result. You have the ability to understand new product requirements to develop product concepts and performance and production criteria. You have a wide range of interests and enjoy working with engineers from other disciplines. We are looking to build systems that are unique in every respect, and you get a kick out of making a contribution to this.

Your profile 
• Degree in Mechanical Engineering or equivalent (Bachelor level)
• Relevant work experience is a pre
• Highly proficient in the use of 3D design software (e.g. SolidWorks)
• Experience in designing parts and making mechanical systems
• Affinity with pneumatic/hydraulic systems
• You can build prototypes or product concepts
• You are responsible for producing mechanical design specifications and final drawings including BOMs/parts lists
• You execute measurement and testing plans and analyze experimental data
• You validate design concepts through analysis of prototypes and documenting results via test reports.
• You can deliver excellent work on your own and as part of a team
• Strong communication skills, both verbal and written in English is must (Dutch is pre)
• You enjoy your current work, but you would prefer to work in an environment where you can step up and deliver more

What we offer 
With us, you can be yourself. And further develop yourself! We like to see people feel at home with us, and we will help you with that. For the right person we offer an attractive pay and benefits package. Bee Bee One is part of a group of companies working on the next generation of technology in the area of sustainability. We offer you growth opportunities both within Bee Bee One and within the group.

Your application 
You can send your reply email to: info@beebeeone.com 
Phone: +31 (0) 23 554 33 30 

About BeeBeeOne B.V.
Bee Bee One designs, develops and constructs energy storage systems. They are the cleanest systems in the world. Before, during and after use. These systems have a storage capacity ranging from 10 to 400 MWh. We work to order for clients in the Netherlands and overseas. Through our technology we are making an important contribution to a more sustainable human society.