Ontwikkeling

Op weg naar schone, duurzame energieopslagsystemen.

Ontwikkeling

Systemen van 40 MWh

Windmolens op het vaste land zul je vooral aantreffen in de dunbevolkte delen van het land. Hetzelfde geldt voor de zonnepanelen weiden die worden aangelegd.

Het gebruik van energie in die delen is lager dan in andere delen van het land en de infrastructuur (bekabeling) is nog niet ingericht op grootschalig gebruik van zon en wind als energiebron.

De congestieproblemen die hierdoor ontstaan, kunnen worden opgelost met energieopslagsystemen.

Door energieopslagsystemen te plaatsen in de nabijheid van windmolenparken en zonnepanelen weiden kan de vraag naar energie beter (gelijkmatiger) worden afgestemd op het aanbod.

De voorbereidingen voor de bouw van meerdere van dit soort systemen is in volle gang.

We verwachten de eerste systemen in 2022 in gebruik te nemen.

“Onze moderne wereld draait op energie en informatie”. Aldus Prof. Ir. Lou van der Sluis, die zijn hele leven bezig is geweest met de opwekking van energie en nu bijzonder veel voldoening haalt uit de begeleiding van het jonge high-tech innovatieteam van Bee Bee One.”

Prof. Ir. Lou van der Sluis

Megasystemen

Onze energieopslagsystemen zijn modulair opgebouwd.

Door  meerdere units van 40 MWh te combineren ontstaan systemen met een opslagcapaciteit van honderden megawattuur.

Het eerste systeem, met een opslagcapaciteit van circa 400 MWh verwachten wij begin 2024 in gebruik te nemen.