Operationeel Directeur

Operationeel Directeur

De uitdaging
De energieopslag technologie die Bee Bee One heeft ontwikkeld is zó bijzonder dat het wereldwijd kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving. Onze energieopslagsystemen zijn schoon en sluiten om die reden naadloos aan op de behoefte die in de markt is ontstaan. De systemen hebben niet alleen de mogelijkheid om energie uit zon en wind op te slaan, ze kunnen ook worden aangesloten op het net om bijvoorbeeld congestieproblemen op te lossen.

Onze fabriek in Nederland zal een honderdtal grote energieopslagsystemen per jaar gaan produceren voor de Europese markt. Het gaat om systemen met een opslagcapaciteit van tussen de 20 en 100 MWh. Wij zijn op dit moment zoekende naar een geschikte locatie voor onze fabriek.

Ben jij degene die “vanuit het niets” onze fabriek kan neerzetten en draaiende houden? Dan is deze job bij uitstek geschikt voor jou!

Jouw rol
Samen met onze Productiemanager ga je de fabriek inrichten, de opstartende organisatie bemensen, de inkoop, voorraadbeheer en logistiek organiseren en energieopslagsystemen produceren uiteraard. Je bent verantwoordelijk voor het operationele beleid in het bedrijf. Je kunt abstract en strategische denken én je bent praktisch en resultaatgericht. Als Operationeel Directeur maak je deel uit van de directie van de onderneming.  

Je profiel

 • Je hebt een opleiding genoten op een technische universiteit in werktuigbouwkunde;
 • Je hebt daarnaast ervaring opgebouwd in productie-, besturings- en informatietechnologie;
 • Je hebt ervaring met het opzetten van productielocaties;
 • Je hebt ervaring opgebouwd en doelstellingen gerealiseerd waar wij enthousiast van worden;
 • Je bent gewend om leiding te geven aan grotere groepen;
 • Door je prettige persoonlijkheid weet je de sympathie van je collega’s te winnen.

Ons aanbod
Wij bieden uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bee Bee One maakt deel uit van een groep van bedrijven die actief zijn in volgende generatie technologie op het gebied van duurzaamheid. Wilgenhaege Investments B.V. is onze grootste aandeelhouder.

Je sollicitatie
Je kunt je reactie per e-mail sturen naar info@beebeeone.com of per post sturen naar:

Bee Bee One B.V.
T.a.v. Marjorie Boddeke
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp
Telefoon 023 – 554 33 30

Over Bee Bee One 
Bee Bee One ontwikkelt en bouwt schone energieopslagsystemen. De systemen hebben een opslagcapaciteit van 20, 40, 100 MWh of meer. Met onze technologie leveren wij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving. Als je meer wilt weten over Bee Bee One, kijk op www.beebeeone.com. Bee Bee One is een jong bedrijf en is een deelneming van van Wilgenhaege Investments B.V. Wilgenhaege heeft belangen in meerdere bedrijven en sectoren. De bedrijven in de energiesector houden zich bezig met het genereren van energie, het opslaan van energie, verhandelen van energie en het duurzaam inzetten van energie in productiesystemen.

Operations Director

The challenge
The energy storage technology that Bee Bee One has developed is so different that it can make a global contribution to the sustainability of human society. Our energy storage systems are clean and for this reason seamlessly match the market’s ever-growing demand. The systems not only offer the ability to store solar and wind energy, they can also be attached to the grid, for example to help relieve congestion problems.

Our factory in the Netherlands will be manufacturing around one hundred large energy storage systems per year for the European market. These are systems with a storage capacity of between 20 and 100 MWh. Right now, we are looking for a suitable location for our factory.

Are you the person who can set up our factory “from scratch” and keep it running? Then this is the ideal job for you!

 

Your role
Working with our Production Manager, you will set up the factory, hire the people for the start-up organisation, organise supplies and logistics and obviously also manufacture energy storage systems. You will be responsible for the company’s entire operational policy. You are someone who can think abstractly and strategically, yet you are practical and results-oriented too. As Operational Director you will be part of the company’s board.

Your profile

 • You enjoyed your studies in mechanical engineering at a technical university;
 • You have since gained experience in production, control and information technologies;
 • You have experience in setting up production facilities;
 • You have gained experience and achieved goals that will make us eager to work with you;
 • You are used to leading larger groups of people;
 • Your pleasant personality means you are liked by your colleagues.

 

Our offer
We offer an excellent pay and benefits package. Bee Bee One is part of a group of companies active in next-generation technology in the area of sustainability. Wilgenhaege Investments B.V. is our largest shareholder.


Your application

You can send your application by email to info@beebeeone.com, or by post to:

Bee Bee One B.V.
Attn: Marjorie Boddeke
Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp
Phone: +31 (0) 23 554 33 30

About Bee Bee One 
Bee Bee One develops and builds clean energy storage systems. These systems have a storage capacity of 20, 40 and 100 MWh or more. Through our technology we are making an important contribution to making human society more sustainable. If you would like to know more about Bee Bee One, check out www.beebeeone.com. Bee Bee One is a young company and is a venture holding of Wilgenhaege Investments B.V. Wilgenhaege holds interests in multiple companies and sectors. The companies in the energy sector are focussed on generating energy, storing energy, trading in energy and the sustainable use of energy in production systems.