Rendement

Duurzame opslag van opgewekte energie: Bee Bee one maakt het mogelijk!

Optimaal rendement

Het dagelijkse aanbod van zonne- en windenergie varieert enorm in Nederland. De BeeBee slaat de energie-pieken die uw systeem opwekt op en houdt deze beschikbaar voor gebruik op tijden dat uw onderneming het nodig heeft. Daarmee wordt het aandeel duurzame energie in uw energievoorziening vele malen hoger. En dat op een schone manier. Benieuwd naar wat het uw business oplevert? We maken graag voor u een berekening.

Effectief omgaan met opgewekte energie
Steeds meer bedrijven worden voorzien van zonnepanelen en het aantal windmolens neemt sterk toe. Toch valt de bijdrage van zonne- en windenergie in de totale energievoorziening verhoudingsgewijs nog enorm tegen. Het totale elektriciteitsverbruik in Nederland was 120 TWh. Hiervan werd 10,6 TWh opgewekt door de wind en 2,4 TWh door de zon. Zon en wind samen leverden 13 TWh aan ‘stroom’.

Door duurzame energie-opslagsystemen te gebruiken, kan het duurzaamheidsgehalte van onze elektriciteitsvoorziening drastisch worden verbeterd, van 35% in 2017 tot meer dan 50% in 2030. Wij zijn ervan overtuigd dat de Bee Bee One opslagsystemen daar een belangrijke bijdrage aan zullen leveren.

“We zijn gewend geraakt aan de stabiele en controleerbare productie van energie uit kolen- en gascentrales. Is er meer energie nodig? Dan gooien we er wat extra brandstof bij. Is er minder nodig? Dan draaien we de knop weer een tandje omlaag. Als in 2030 61% van onze elektriciteit via zon en wind wordt opgewekt, dan wordt dat een stuk lastiger. Het belang van een buffer tussen productie en verbruik van energie wordt dus alsmaar belangrijker.”

Dr. Ir. Ronald Bos
Innovation Engineer Bee Bee One