Team

De inspiratie en motivatie
achter Bee Bee One B.V.

Over Bee Bee One

Bee Bee One is ontstaan uit een bedrijf dat technologie heeft ontwikkeld, waarmee fabrieken kunnen worden gebouwd die geen CO2 meer uitstoten. Dit bedrijf, D&PA complementaire energie en productiesystemen had behoefte aan duurzame opslag van duurzame energie om in haar doelstellingen te kunnen slagen.

Een speciaal ontwikkelingsteam is geformeerd en had al snel écht schone, technische oplossingen bedacht en uitgewerkt. Deze activiteiten zijn gebundeld in Bee Bee One B.V.

Bee Bee One legt zich volledig toe op de ontwikkeling, bouw en verkoop van duurzame energieopslag systemen. Onze missie is om het schoonste energie-opslagsysteem ter wereld te zijn. We werken aan een vorm van duurzame energie-opslag dat uiteindelijk voor iedereen toegankelijk zal zijn: bedrijfsleven, particulier en overheid.

Het team
Het team van Bee Bee One bestaat uit gedreven specialisten, die allen de visie delen dat de behoefte aan duurzame energie de komende jaren snel zal toenemen. Daarmee groeit ook de behoefte aan opslagcapaciteit van deze energie. Om het milieu voor de huidige en toekomstige generaties zo min mogelijk te belasten, is het zaak schone en efficiënte manieren van energieopslag te vinden.

Neem gerust contact met ons op: we vertellen u graag alles over onze systemen.

Dr. ir. Ronald Bos

Innovation Engineer, verantwoordelijk voor het ontwerpen van de systemen en installaties

Lees meer

De uitspraak “Techniek fascineert me”, rolt met een brede glimlach uit de mond van Innovation Engineer Ronald Bos, die al vanaf het begin bij de ontwikkeling van de energieopslagsystemen van Bee Bee One betrokken is. “Ik vraag me altijd af hoe iets werkt en of dat niet slimmer kan. Stel graag elementaire vragen bij de gevestigde orde en hoop dat we daar als samenleving dan iets mee opschieten. In het geval van Bee Bee One bijvoorbeeld: waarom maken we geen batterijen die 20 of 30 jaar mee kunnen gaan?”

 
 

Dr. Stergios Verros

Innovation Engineer, verantwoordelijk voor de elektriciteitsopwekkende componenten en het besturingssysteem

Lees meer

Stergios Verros, de uit Griekenland afkomstige Innovation Engineer van het Bee Bee One team en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de besturingssystemen, stelt dat het hem voldoening geeft als hij andere mensen kan helpen aan een verbetering van de kwaliteit van leven. Dat was voor hem ook een van de redenen om Medical Engineering te gaan onderzoeken. Bee Bee One past hem dan ook helemaal: “met onze energieopslagsystemen dragen we bij aan de kwaliteit van leven van de mensheid”.

Stergios Verros is in het najaar 2020 gepromoveerd op de Universiteit Twente.

Dr. ir. Lisette Sprakel

Chemical Innovation Engineer., verantwoordelijk voor de optimalisatie van de chemische processen

Lees meer

“Aan onze energieopslagsystemen worden hoge eisen gesteld. Ze moeten de energie op een schone manier opslaan, de efficiency is hoog én ze moeten flexibel kunnen zijn in toepassingsmogelijkheden. Chemie is hierbij een belangrijke sleutel.”

 
 

Dr. Ir. Nauzef Mahmood

Productie Unit Manager. Verantwoordelijk voor het opstarten van de productie van de BeeBees

Lees meer

Na zijn Bachelor of Science in Mechanical Engineering (Technische Universiteit Bangladesh) en zijn Masters in Biomedical Engineering (Universiteit Aken en Groningen) heeft hij zijn PhD graad behaald in Human Movement Science (Universiteit van Amsterdam).

Nauzef heeft de afgelopen vijf jaar voor de universiteit in Twente een belangrijke rol gespeeld in het omzetten van prototypes naar daadwerkelijke productietechnologie van verschillende draagbare robots. Hij zal zich bij binnen het team bezighouden met het opstarten van de productie van de BeeBees.

Jerry Langelaar

Chief Executive Officer

Lees meer

We leven in een tijdperk dat de behoefte aan duurzame energie verder zal toenemen. Tot op heden is geen rekening gehouden met de opslag van elektriciteit. Uit bestaande windmolens en zonnepanelen kunnen we ongeveer anderhalf keer zoveel energie halen als we de piekopbrengsten kunnen opslaan. Ik zie daarin een enorme markt. Zeker als dat op een schone manier kan!

 
 

Dr. ir. Dick Plettenburg

Lid van de Raad van Advies

Lees meer

“Als ingenieur wil je altijd apparaten beter maken” en “Een eenvoudige oplossing is vaak de beste”. Dick Plettenburg kijkt tevreden als hem gevraagd wordt naar de ingenieurs van het ontwikkelingsteam van Bee Bee One. “In mijn rijke werkzame leven heb ik heel wat slimme ingenieurs en promovendi gezien. En zonder afbreuk te doen aan al die mensen… Dick tovert een glimlach op zijn gezicht: “Dit is wel een heel bijzonder team”.

Dick staat het high-tech innovatieteam van Bee Bee One met raad en daad terzijde.

Prof. ir. Lou van der Sluis

Lid van de Raad van Advies

Lees meer

“Onze moderne wereld draait op energie en informatie”. Aldus Prof. Ir. Lou van der Sluis, die zijn hele leven bezig is geweest met de opwekking van energie en nu bijzonder veel voldoening haalt uit de begeleiding van het jonge high-tech innovatieteam van Bee Bee One.

 
 

Drs. Willibrord Blom RC

Chief Financial Officer

Lees meer

“Om een bedrijf succesvol te laten zijn, moeten heel veel dingen kloppen. Behalve vooruitstrevende technologie hebben we ook een goede interne organisatie nodig, slimme marketing en een goed distributiemodel”, zegt Willibrord Blom als CFO bij Bee Bee One verantwoordelijk voor de financiën. Financieel moeten we de zaak goed managen, vooruit kijken en tijdig inspelen op veranderingen in de markt.”

Jimmy Holla

Operationeel Manager

Lees meer

Jimmy Holla voelt zich prima thuis bij het jonge high-tech innovatieteam van Bee Bee One. “Ik sta graag met beide benen op de grond. Ik zorg ervoor dat alle zaken rondom de prachtige ideeën en concepten die we hebben vlekkeloos verlopen. Alleen als alles klopt, kunnen we succesvol worden. We gaan voor het hoogste kwaliteitslabel en daar hoort ook een Customer Service Level bij wat staat als een huis.”