BeeBeeOne

Schone en veilige energieopslagsystemen

Schone en veilige energieopslagsystemen

Om de wereld leefbaar te houden is het zaak de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. De overstap naar duurzame energiebronnen is hierbij noodzakelijk. Toch zijn zonne- en windenergie pas een betrouwbaar alternatief als deze energie ook schoon op te slaan en te distribueren is.

De batterijen die nu grootschalig worden toegepast in onder andere auto’s en computers zijn gebaseerd op lithium-ion. Deze zijn zeer belastend voor de leefomgeving. Daarom heeft BeeBeeOne energieopslagsystemen ontwikkeld die wél schoon zijn. Op die manier kan iedereen profiteren van duurzame opslag van energie

Waarom schone energieopslag?
Natuurlijke energiebronnen, zoals zonne- en windenergie zijn duurzaam, maar ook onvoorspelbaar. Soms is er veel wind of zon en op andere momenten minder. Dit leidt tot fluctuaties in het aanbod, terwijl de vraag naar energie ook fluctueert. Betrouwbare, schone en flexibele opslagcapaciteit is onmisbaar om de kracht van zonne- en windenergie optimaal te benutten.

Dit draagt direct bij aan:
Meer netstabiliteit – Schommelingen in vraag een aanbod van energie maken het net minder stabiel. Effectieve energieopslag helpt de stabiliteit van het energienetwerk beter te sturen.

Betere beheersing decentrale opwekking – Een decentraal netwerk van zonne- en windparken op land en zee vraagt veel van de infrastructuur en beheer. Schaalbare energieopslagsystemen helpen netbeheerders de energietransitie te sturen.

Minder congestie – De vraag naar elektriciteit in steden en industriegebieden groeit. Onregelmatige belasting kan congestie op het netwerk veroorzaken. Opslag van energie helpt de infrastructuur evenwichtig te benutten en vraag en aanbod beter af te stemmen.

Schone energie verdient
het om schoon opgeslagen
te worden.

De voordelen van BeeBeeOne

Schoon

De energiesystemen van BeeBeeOne zijn schoon en recyclebaar ná gebruik

Brandveilig

Geen brandgevaar of andere risico’s bij het laden, opslaan en ontladen van elektriciteit

Modulair

De eenheden van 5 MWh zijn eenvoudig te koppelen en op te schalen naar 520 MWh

Flexibel

Geschikt voor korte of langdurig opslag van energie

Schaalbaar

De opslagcapaciteit is eenvoudig aan te passen, door meer of minder modules aan elkaar te schakelen

Vormvrij

Kan worden aangepast aan de omgeving, ongeacht of dit in een woonwijk of industriegebied is

Lange levensduur

BeeBeeOne opslagsystemen gaan met circa 25.000 cycli gemiddeld vijf keer langer mee dan traditionele batterijen

Hoge netto opslagcapaciteit

Tijdens gebruik is 96% van de bruto opslagcapaciteit van 5 MWh per unit netto inzetbaar; bij lithium-ion systemen is dit circa 60%

Schone energieopslag verdient toekomst

De technologie van BeeBeeOne is schoon. We slaan de energie op in natuurlijke producten en de componenten die we gebruiken zijn recyclebaar. Opslagsystemen gebaseerd op lithium-ion technologie daarentegen -en dat zijn bijna alle systemen die nu in gebruik zijn!- zijn na gebruik zwaar chemisch afval. Lithium-ion is niet schoon en is niet recyclebaar.

Meer weten over onze schone en
flexibele energieopslagsystemen?

Meer weten over onze schone en
flexibele energieopslagsystemen?