Grootschalige elektriciteitsopwekking

Gepubliceerd op 27 februari 2024

De ruggengraat van onze elektriciteitsvoorziening wordt gevormd door grote elektriciteitscentrales, verspreid over het land.

De primaire energiebron kan waterkracht uit stuwmeren zijn, fossiele brandstoffen gas, olie, steenkool (conventionele thermische centrales) of uranium (nucleaire thermische centrales). In Frankrijk komt het merendeel van de elektriciteit uit kerncentrales, terwijl in Noorwegen waterkracht de belangrijkste bron van energie is. Elektriciteit wordt niet alleen lokaal opgewekt, maar ook geëxporteerd  naar de omliggende landen of vanuit de buurlanden geïmporteerd.

. Landen met langlopende handelscontracten en een gemeenschappelijke frequentie-vermogensregeling vormen een zogenaamde Power Pool. In Europa bijvoorbeeld werken  42 netbeheerders (Transmission System Operators of TSO’s) in 35 landen (zoals Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië en vele anderen)  samen in ENTSO-E  (European Netwerk of Transmission System Operators ) verband. NORDEL is het samenwerkingsverband van de Scandinavische netwerk bedrijven.

Dit bericht delen