Wilgenhaege Innovations draagt innovatieve technologie voor schone energieopslag over aan BeeBeeOne

Gepubliceerd op 13 maart 2024

Wilgenhaege Innovations draagt innovatieve technologie voor schone energieopslag over aan BeeBeeOne

Eerste concrete oplossing, de BeeBee 735, klaar voor grootschalige uitrol

Wilgenhaege Innovations heeft de afgelopen jaren een praktische oplossing ontwikkeld voor schone opslag van duurzaam opgewekte energie. De energietransitie is in volle gang en met name zon en wind zijn steeds belangrijker in de energiemix. Maar schone energiebronnen verdienen ook schone energieopslag. Wilgenhaege heeft geïnvesteerd in een deskundig team van ingenieurs dat inmiddels de eerste concrete oplossing voor schone energieopslag heeft ontwikkeld. Dit is het moment om de kennis en technologie verder te ontwikkelen en uit te rollen met een zelfstandig opererende organisatie. Daarom heeft Wilgenhaege de symbolische sleutel van deze technologie overgedragen aan BeeBeeOne. Het is nu aan de enthousiaste experts van BeeBeeOne deze technologie verder uit te bouwen, te verbeteren en uit te rollen.

Jerry Langelaar, CEO van de Wilgenhaege Investments, zegt over de keuze voor een zelfstandige organisatie: “Met een team van gedreven wetenschappers werkt Wilgenhaege Innovations iedere dag aan innovatieve manieren om energie schoon op te wekken, schoon op te slaan en schoon te distribueren. Als de oplossingen die we ontwikkeld hebben bedrijfseconomisch rendabel zijn, is het tijd om het stokje over te dragen aan een zelfstandige organisatie. Deze kan het concept vervolgens succesvol oppakken en uitrollen. Achter de schermen blijft Wilgenhaege nauw betrokken. Zo ook bij BeeBeeOne. Wij helpen ze met de doorontwikkeling van de technologie, de bedrijfsvoering en het ondernemerschap.”

De BeeBee 735: schone en veilige energieopslag
De energieopslagsystemen van BeeBeeOne slaan energie op een schone manier op. De BeeBee 735 is hiermee het eerste schone energieopslagsysteem op de markt met een capaciteit van 5 MWh. Elke BeeBee 735 is een module die eenvoudig te schakelen zijn tot een systeem met 10, 25, 100 MWh capaciteit of meer. Hierdoor is het systeem naadloos af te stemmen op de energiebehoefte van klanten. De opgeslagen energie kan, naar keuze, iot de BeeBee 735 worden onttrokken als warmte of elektriciteit, of een combinatie.

Het intelligente besturingssysteem van de BeeBee735 zorgt dat de schoon opgeslagen energie maximaal rendabel inzetbaar is. Bijvoorbeeld bij bedrijven in de voedingsmiddelen- of cosmetica-industrie. In tegenstelling tot de breed toegepaste lithium-ion opslagtechnologie is de BeeBee735 brandveilig en op vrijwel elke industriële locatie of in woonomgevingen in te zetten.

Meer informatie
Neem voor vragen over BeeBeeOne of de BeeBee 735 contact op via: 085 760 7067 of info@beebeeone.com

Dit bericht delen