Schone energieopslagsystemen ≥ 5MWh

BeeBeeOne in beeld

Op deze pagina kunt u verschillende interviews bekijken waarin Commercieel Directeur Daan Hogewoning uitlegt waar BeeBeeOne voor staat en waar onze schone energieopslagsystemen voor gebruikt kunnen worden. Daarnaast staan er ook interviews op van interessante personen zoals professor Ir. Lou van der Sluis die ingaan op de impact van de energietransitie.

Interview Commercieel Directeur Daan Hogewoning 1

In dit interview met Pernille La Lau maakt men kennis met onze Commercieel Directeur Daan Hogewoning. Hij gaat in op de redenen waarom hij ervoor heeft gekozen om zijn carrière bij BeeBeeOne voort te zetten en wat BeeBeeOne betekend voor de energietransitie.

Interview Commercieel Directeur Daan Hogewoning 2

In dit interview gaat Daan Hogewoning in op de werking van het Nederlandse energienet en de rol die de energietransitie daarbij speelt. Hij bespreekt tevens het belang van energieopslag bij de opwekking van duurzame energie en de beschikbaarheid van deze bronnen.

Interview Commercieel Directeur Daan Hogewoning 3

In dit interview gaat Daan Hogewoning in op de problemen die er zijn op het Nederlandse elektriciteitsnet en hoe BeeBeeOne met behulp van zijn schone energieopslagsysteem “BeeBee 735” hierin een rol zou kunnen spelen om een onderdeel te zijn van de oplossing ervan. Hij doet dit aan de hand van verschillende voorbeelden van praktische toepassingen van de BeeBee 735.

Interview professor Ir. Lou van der Sluis 1

In dit interview geeft professor Ir. Lou van der Sluis uitleg over de noodzaak van de energietransitie en de rol die energieopslag daarin zou moeten spelen.

Interview professor Ir. Lou van der Sluis 2

In dit interview geeft professor Ir. Lou van der Sluis uitleg over de noodzaak van de energietransitie en de rol die energieopslag daarin zou moeten spelen.

Interview de heer Tom Grootjen van energiecooperatie Saenz

In dit interview geeft de heer Tom Grootjen van energiecooperatie Saenz het belang aan van samenwerking tussen bedrijven op het gebied van energie. Door samen te werken kunnen er allerlei voordelen worden behaald die ten goede komen aan alle deelnemende bedrijven. Dit gaat van zonnepanelen tot aan de inzet van energieopslag om problemen in de energievoorziening van zowel warmte als elektriciteit te ondervangen.

Interview Commercieel Directeur Daan Hogewoning 4

In dit interview legt Daan Hogewoning uit hoe het idee voor een BeeBee schoon energieopslagsysteem tot stand is gekomen en via voorbeelden geeft hij aan waar het opslagsysteem dat warmte, elektriciteit of een combinatie ervan als output kan genereren, ingezet kan worden.

BeeBeeOne Brand movie

BeeBeeOne Schone energieopslagsystemen vanaf 5MWh.

Schoon energieopslagsysteem BeeBee 735

De BeeBee 735 kan ingezet worden bij woonwijken, bedrijfsterreinen, kantoorparken en bij grootverbruikers achter de meter. Daarnaast is de BeeBee 735 door de combinatie van warmte en elektriciteit zeer geschikt voor de levensmiddelenindustrie, waar de bedrijfsprocessen en de combinatie van warmte en elektriciteit onontbeerlijk zijn.

*Op dit moment zijn onze systemen nog niet geschikt voor thuisgebruik bij particulieren.